pondělí 25. ledna 2021

Znojemský STAN před svou první městskou radou

Noví znojemští radní za STAN
Lukáš David a Jakub Krainer

Na FB sdružení PRO ZNOJMO je publikován rozhovor s novými znojemskými radními za STAN. Editoři FB se jich zeptali na několik otázek. Odpovědi můžou zajímat a inspirovat i nás v Božicích, protože i my se potýkáme s podobnými problémy a vedení naší radnice tvoří mj. rovněž zástupci STAN.

Takže některé otázky a odpovědi:
Který bod dnešního jednání je pro vás prioritní, co budete prosazovat?
Lukáš David: Blíží se hlasování o rozpočtu, který zohledňuje nelehkou situaci způsobenou pandemií a výpadek části příjmů ze sdílených daní. Budeme v něm iniciovat některé změny ku prospěchu znojemské kultury i sportu. Těším se také, že pronájem haly na Dvořákově ulici pomůže zajistit našim občanům fungující očkovací centrum. Musí být připravené do jednoho měsíce tak, abychom jen čekali na dodávku vakcín.
Jakub Krainer: Přes všechny důležité body související s městským majetkem asi záležitost mimořádná – co nejrychlejší zřízení funkčního očkovacího centra ve Znojmě.
5. U kterého bodu programu máte pochybnosti a nepodpoříte ho?
Lukáš David: Mnoho bodů se dotýká pronájmu a prodeje městských pozemků. Máme povinnost hájit zájmy všech občanů města, proto musíme zvažovat, zda by některé pozemky nebylo lépe nechat v majetku města.
Jakub Krainer: U prodejů a výměn pozemků není možné vyhovět všem žádostem, které na Radu přijdou. Až budeme mít své zástupce v nově zřízeném výboru pro hospodaření s městským majetkem, budeme schopní o prodejích uvažovat systematicky, nikoliv případ od případu.
6. Stavba nového krytého v Louce ano, či ne?
Lukáš David: Svoji odpověď začnu otázkou. Co bude s budovou starých lázní? Město totiž předkládá pouze cenu nového bazénu. Jenže my do nákladů musí započítat výstavbu „něčeho“ na místě starých lázní a přilehlých venkovních bazénů. V rozpočtu města pro příští rok nejsou plánované finance na nový bazén, je tam vlastně jen dotace z kraje ve výši 10 miliónů. Proto máme nějaký čas na to, abychom se seznámili s projektem a s kolegy v koalici si odpověděli na otázku položenou na začátku.

Jakub Krainer: Já se opravdu těším na prohlídku budovy starých lázní. Ty údajně nevyhovují a nejsou opravitelné. Potřebujeme ale více informací a podrobností. Pokud opravdu vznikne nezávislá studie tak, jak jsme ji do koaliční smlouvy prosadili, budeme vycházet z ní. Nesmíme se rozhodovat na základě pocitů, ale jako zodpovědní hospodáři na základě dat a faktů. 

Žádné komentáře:

Okomentovat