čtvrtek 7. ledna 2021

Vzpomínka na Zdeňka Čurdu: Vážení spoluobčané!

 

Zdeněk Čurda v
roce 2002 v malé
zasedačce

Dělal jsem dneska pořádek na svém psacím stole a mezi různými dokumenty na mě vypadly Božické noviny 6/1992. Téměř 30 let staré místní periodikum, ale jak kdybych je dával dohromady dnes. Na osmi stránkách, které částečně ve fotografii připojuji, je tolik zajímavých informací o dění v Božicích, že se mi to, zvláště při pohledu na nedávné poslední číslo současného Božického zpravodaje (3/2020), nechce ani věřit. K celé řadě materiálů se postupně vrátím, ale dnes bych toto "zastavení" rád věnoval tehdejšímu starostovi Božic Ing. Zdeňku Čurdovi. 


Bez jeho nezištné podpory, bez jeho ochoty a zájmu bych tenkrát  (v redakci ještě s učitelem zdejší školy Rostislavem Vejdovským) k řadě informací nepřišel. Třeba té o otevření nového závodu na výrobu betonového zboží Germo Trading Ltd. u božického nádraží nebo té o privatizaci Osevy. No jo, kdeže ty loňské sněhy jsou...Titulní stránku jsme tenkrát ponechali hlavně adventu a vánočním přáním a slovo starosty se tak ocitlo na druhé straně. Přesto je zamyšlení starosty Ing. Zdeňka Čurdy stále živé a dobře dokládá plány, cíle a vize spojené s jeho 16letou starostovskou érou. Tak si je v klidu přečtěme:Vážení spoluobčané!

Uplynul druhý rok od vzniku zákona o obcích a obecních zřízeních, druhý rok práce nově zvoleného obecního zastupitelstva. Dva roky jsou dosti dlouhá doba k zamyšlení, zda obecní orgány a nakonec i my, všichni občané, jsme uskutečňovali cíle volebního programu.

Obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání 10. prosince 1992 hodnotilo vytváření podmínek v obci pro rozvoj aktivity občanů v malém podnikání, v rozšiřování služeb pro uspokojování potřeb obyvatel a zlepšování  životního prostředí. Velký důraz  klade obecní zastupitelstvo na zvyšování samostatného nezávislého rozvoje obce s menší účastí státu. Obec vytváří podmínky nejen pro malé, ale i pro střední a velké podnikání, které by stabilizovalo a zvýšilo příjmy z daní do obecní pokladny. Jen tak lze v v kratší době uskutečňovat a hledat finanční zdroje na plynofikaci, kanalizaci, čističku odpadních vod, místní komunikace a další potřebné investice pro zlepšování životního prostředí i životní úrovně v naší obci.

Demokratický vývoj naší republiky je zárukou, že schopnosti občanů této obce budou využity ve prospěch jich samých a tím i ku prospěchu všech. 

Jménem obecního zastupitelstva vám přeji, milí spoluobčané, čtenáři Božických novin, rodáci a příznivci naší obce hodně úspěchů v roce 1993, štěstí, zdraví a rodinnou pohodu.

                                     Ing. Zdeněk Čurda, starosta


Ing. Čurda žil do posledních chvil zájmem o naši obec a pravidelně se účastnil i zasedání zastupitelstva. Stáli jsme před měsícem spolu po jeho skončení chvíli před kulturákem, mimochodem též budovou, o jejíž návrat do majetku obce se zásadní měrou zasloužil, a bavili se o tom, co by se v nejbližší budoucnosti mělo v Božicích dotáhnout do úspěšného konce. Šlo o spojení s městem Hrušovany n. Jev. "pozadu". Ve hře je totiž nová alternativa, že by cesta šla po staré historické cestě  (z dob, kdy ještě nestála dnešní Kolonka, pouze Dvůr Hoja) od zatáčky směrem pod Starý Karlov a s napojením na cestu, kterou buduje na svém katastru obec Šanov směrem k Emínu a pak na Nový Dvůr a hrušovanské nádraží. Na můj "podotek", že by se tak naplnilo velké přání původních Kolonistů jenom s úsměvem a jiskrou v oku souhlasně přitakával a tuto myšlenku potvrdil. 

Rozcházeli jsme se s tím, že se zase potkáme na únorovém zastupitelstvu. Osud tomu chtěl jinak a pana Ing. Zdeňka Čurdu už nepotkám nikdy. Ani na zastupitelstvu, ani v Jiráskově domě, ani nikde jinde. Zůstane mi v mysli a v srdci jako velký božický patriot s širokým rozhledem a jasnou vizi rozvoje naší obce, který si zaslouží, aby byl jmenován čestným občanem Božic. Čest jeho památce.

                                                                Ladislav NevrklaŽádné komentáře:

Okomentovat