čtvrtek 15. února 2018

Teče voda, teče, po kamení skáče

Občané z Křídlovic mě nedávno upozornili, že se stále nic nezměnilo s vodou protékající bez jakéhokoliv užitku studánkou Na kopečku. Nevím, nebyl jsem tam a nikde žádné jiné ohlasy nejsou. Zato vidíme již 14 dní práce v areálu úpravny vody pod Kohoutím křížem.


Dělá se zde vrt, který by měl být kvalitním zdrojem třeba i pro rozšíření vodovodu v obci Božice, řad K2 a K3. Díky tomu, že v Božicích nemáme stále pojmenované ulice, je to krkolomné popisování, kudy větve K2 a K3 povedou. Zjednodušeně řečeno to v  případě trasy K3 bude od novostavby Jirky Škrabala ml. dolu ke Starým, kolem bývalého Vaverkového, Šotkových s napojením na silnici Pod masnou u domu Jury Škrabala st. a trasa K2 se napojí u Horkých a Hrbkových (dříve Pěchovo), pokračuje polní cestou pod dvěma bytovkami naproti hřišti, vyústí kolem Sedlákových a Jandáskových před kruhákem. Tam se taky napojí na stávající řad.

Této akci nutně předchází přípravné práce, především pak posílení vodního zdroje. Právě proto se provádí nový vrt nedaleko úpravny vody. K tomu byly již v polovině roku 2016 přijaty změny, které počítají i s dalšími vodovodními akcemi.
Majitelem vodovodu pro veřejnou potřebu je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. (Vodárenská a.s.)-divize Znojmo. Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice. Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů - vrt Božice HV 601, vrt Božice HV 602, vrt Šanov HV 105, vrt Hevlín HV 201 a vrt Hevlín 307. V rámci rekonstrukce a intenzifikace ÚV (úpravny vody) Božice bude v jejím areálu zřízen nový vrt HV 603 s předpokládanou vydatností 5,0 l/s.

Ze dvou stávajících vrtů Božice HV 601 a HV 602 je jímaná voda čerpána do úpravny vody Božice o výkonu Q = 7,0 l/8s. Předpokládá se i jímání z nového vrtu HV 603 a zvýšení výkonu ÚV na 17 l/s. Úpravna vody bude tedy upravovat veškerou jímanou vodu ze zdrojů Božice.

Ze třech vrtů Božice HV 601, HV 602 a HV 603 bude jímaná voda čerpána do zrekonstruované úpravny vody Božice. Z ÚV bude voda dopravována do věžového VDJ  (vodojemu) Božice, o objemu 1x300 m3, s maximální hladinou 250 m n.m. Z těchto zdrojů je možno plnit čerpáním i věžový VDJ Velký Karlov, o objemu 85 m3.

Vlastní zásobení obce Božice bude  pouze a jen z VDJ Božice v klášterní zahradě, jelikož bude vybudován samostatný výtlačný řad v úseku ÚV Božice - věžový VDJ Božice.
Ze skupinového vodovodu je zásobováno i dalších 6 obcí - Velký Karlov, Hrádek, Dyjákovice, Šanov, Hrabětice a Hevlín.

Abychom tomu všemu rozuměli: Božice už dávno o vodě nerozhodují samy. Pokusy o jakékoliv osamostatnění či vystoupení ze svazků jsou dnes již odsouzeny k nezdaru. O těchto variantách se hodně mluvilo v letech 2006 - 2010, ale občané tuto možnost ve volbách odmítli.  Byli a jsou spokojeni se současným stavem, který vznikl v 90. letech.

Voda pod Božicemi není božická, přírodní bohatství patří státu. My sami jsme rozhodovali o způsobu hospodaření a nakládání s vodou a vybrali jsme si členství v ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko. Referendum k tomu však v obci Božice uspořádáno nebylo! Raději se o tom zbytečně moc nemluvilo... Že to jiné obce v našem sousedství (Hodonice, Tasovice, Jaroslavice, Břežany a asi i další) mají jinak, je věcí jejich zastupitelstev.

Dneska už plakat nebudeme a budeme přát i obcím, které jsou na tom s vodními zdroji ještě hůř než my, že mají pitnou vodu zajištěnou. Do budoucna se pak můžeme těšit, že nás ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko propojí se "znojemskou vodou", protože ve Znojmě vybudovaly s vysokými náklady novou úpravnu "dyjské vody" a nemají jak naplnit její kapacitu. Tak tolik tentokrát o vodě.

My v Božicích máme výhodu, protože tady máme studánky a když bude nejhůř, tak si pro kvalitní pitnou vodu zajedeme k těmto studánkám. Třeba na čtyřkolce, jak popisuje na facebooku božický místostarosta Jirka Čada svůj nemilý zážitek z procházky k Hraběcí studánce.

           (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat