pátek 9. února 2018

V jaké kondici je Břežanská dopravní společnost?

Jeden z dotazů na čtvrtečním zasedání zastupitelstva směřoval na kondici Břežanské dopravní společnosti po přidělení nových linek v prosinci 2017.


Zásadní zpráva je tato: Břežanská žije...!!! Ztráta linek v našem mikroregionu znamenalo odchod několika řidičů ke konkurenční společnosti i snížení úvazků v administrativě. Prodáno nebo rozebráno bude šest autobusů, které již nevyhovují přísné emisní normě Euro 6 a zakoupeny na leasing budou dva nové autobusy na provozování linek, které BDS získala v okolí Jaroslavic.
BDS se v současné době věnuje kromě autobusové dopravy i službám - práce pro vinaře, odvoz fekálií, výkopovým pracím a v zimě údržbou krajských silnic. Všeho však pomalu ubývá, protože si obce různé služby zajišťují vlastní technikou.
Problém je s nefunkčností dozorčí rady.
Jaká je budoucnost BDS? Tlaky velkých dopravních společností jsou velké a je stále obtížnější jim odolávat. Díky tomu, že je v BDS majetek, není třeba se obávat, že by členské obce společnosti vyšly zcela naprázdno... Ukazuje se, že určité věci týkající se Břežanské se již přežily. Odpověď na dotazy by nejlépe mohl podat její jednatel. Možná, že bude pozván na příští zasedání božického zastupitelstva. Není to nic neobvyklého a dělávalo se to i v minulosti, že čas od času podal kvalifikované informace. Odpověď na otázku, jaká bude budoucnost BDS, tak zní: Uvidíme...!

                                   (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat