čtvrtek 30. srpna 2018

Drobničky z božické minulosti

Když se tak aktuálně věnujeme blížícím se komunálním volbám, jistě neuškodí, ohlédneme-li se do dávnější minulosti a poodhrneme zaprášené plány a vize našich předchůdců. Při pozorném čtení a zamyšlení se nad tím, o čem se píše, je to dokonce i čímsi zajímavé ještě dneska.

V prvním roce čerstvě sloučených obcí Božic a Českých Křídlovic byl koncem května roku 1951 zpracován Operativní plán na rok 1952.
Nejnákladnější akcí byla Úprava Gottwaldovy ulice v délce 700 m - odhadovaly se na 1 mil. Kčs staré měny. Půl milionu korun bylo plánováno na cestu pod školou (božickou), na úpravu stráně, návsi u kapličky a úpravu kanálu ... A vůbec opravy a úpravy místních komunikací tvořily 80% plánu. Štětování, štěrkování, kanalizace, úprava chodníků ....
Na prvním místě bylo uvedeno doplnění pouličního osvětlení ke stavbám JZD a na spoje sloučených obcí. Celkem 34 světel a 17 sloupů ...
Zajímavý byl i poslední - desátý - bod Operativního plánu. Zněl: Vybudování jeviště při kinosále (v nedávno zrušeném hostinci u Daňků), nebo při hostinci u Ryznarů. Dnes je tento bývalý hostinec na prodej ... Jeviště bylo vybudováno v novém kinosále ...

Tak tolik malé ohlédnutí za velkými plány starými něco přes 65 let! Tak hlavně ať si to jednou nečtou naši následovníci o naší době. :-)

                                        (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat