pondělí 27. srpna 2018

Školáků v Břežanech ubývá ...

Ne webových stránkách ZŠ a MŠ Břežany lze najít organizační opatření pro školní rok 2018/2019. Vzhledem k tomu, že břežanskou školu pravidelně navštěvují i žáci z Božic, přečtěme si, o co se jedná.Celkový počet žáků zapsaných pro školní rok 2018/2019  je cca 75. Průměr žáků na jednu třídu by při počtu 9 tříd byl 8,4 . Tato skutečnost neodpovídá znění vyhlášky č. 48/2005, kde se v odstavci č.1 říká :,,Školy mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu.“
       Vzhledem k tomu, že ředitel školy je povinen řídit se zákony a vyhláškami, dojde v naší škole k 1.9.2018  ke sloučení 1. a 4. ročníku pod vedení zkušené učitelky paní Mgr. Růženy Vaňkové a  2. a 5. ročníku pod vedení učitelky Bc. Michaely Holíkové . Žáci 3. ročníku budou vyučováni samostatně třídní učitelkou  Anežkou Tregerovou. Ostatní ročníky zůstávají nezměněny.
Po domluvě s OÚ budou všechny ročníky ZŠ a ŠD vyučovány v jedné budově – ZŠ Břežany č. 174, která bude odpovídajícím způsobem během letních prázdnin upravena.
               Takováto opatření neděláme rádi – nutí nás k tomu obtížná ekonomická situace ve školství. Přesto se snažíme udržet v obci funkci školy při dodržení co nejvyšší kvality práce.    
       Věřím, že organizační opatření nebudou mít vliv na kvalitu péče o žáky a jejich prospěch.V Břežanech 25.4.2018                              Mgr. Jitka Čermáková
                                                                           ředitelka školy

Žádné komentáře:

Okomentovat