úterý 8. května 2018

Jak se v Božicích stavíme k válečným hrdinům?

V úterý 8. května uplynulo 73 let od skončení posledního válečného konfliktu na evropském kontinentě (nepočítaje lokální války na území bývalé Jugoslávie). Ani taková dlouhá doba však nezacelila rány a neuzavřela staré spory a pohledy na tehdejší události. A to už tady vedle sebe máme čtyři generace, které si na odkaz Dne vítězství a porážky nacismu a fašismu utvářejí svůj názor a svůj pohled.


I v Božicích máme takové události k zamyšlení. Osudy českých kolonistů v letech 1938 - 1945, život v Božicích za okupace, Božice na konci války, noví osídlenci a také osobnosti, které jsou s odbojem a Božicemi nějakým způsobem spojeny, a jejich místo v historii Božic. Každému okruhu budu věnovat samostatnou kapitolu, v té dnešní připomenu okruhy, události a osobnosti, nad nimiž se budeme zamýšlet.

Osudy českých kolonistů
Květnová mobilizace 1938. Okupace pohraničí a připojení k Říši. Zavření české školy. Vystěhování několika rodin. Život za okupace.

Božice na konci války
Bombardování nádraží a následky leteckých náletů. Ústup nacistických vojsk - osud mostů přes Jevišovku. Příchod vojáků Rudé armády a osvobození - Revoluční národní výbor.

Noví osídlenci
Pozůstatky války. Noví osídlenci. Odsun obyvatelstva.

Osobnosti odboje spojené s Božicemi
Jan Fráňa, František Vitouš, Antonín Daněk a obyvatelé Vařákových pasek.

Pokud někdo máte nějaké nějaké zajímavé materiály ke kterékoliv kapitole či podkapitole výše uvedené, přivítám je. Mělo by být naší povinností shromáždit a jednou důkladně zpracovat vše, co se novodobé historie obce týká. Aspoň posledních sta let, tj. od roku 1918 do současnosti. Bude to obtížné, ale je to potřebné. Pro nás i pro naše pokračovatele.

                    (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat