sobota 2. ledna 2016

Jak vstupovaly Božice do nového roku 1946. Rozdělily se na Božice a České Křídlovice!

Před sedmdesáti lety nebyl v Božicích a Českých Křídlovicích nový rok zdaleka tak poklidný, jaký zažíváme dnes. Žádné těšení na první sníh, žádné přemýšlení, za jakou zábavou a kam vyrazíme. Žádné trávení volného času v super nebo hypermarketu, natož v křídlovickém minimarketu! Život nových osídlenců i starousedlíků z božické Kolonie si žádal činorodost a akci.


S úderem silvestrovské půlnoci nevystřelily stovky rachejtlí a ohňostrojů, ale došlo ke znovurozdělení obce Božice na dvě samostatné obce Božice a České Křídlovice.
Božický kronikář pan Josef Waas to s mírným odstupem (roku 1947) komentoval v Kronice Božic následovně:
"Dnem 1. ledna 1946 byly obce Božice a České Křídlovice rozděleny na dvě samostatné obce. Důvodů k tomu bylo několik. Jednak kolonisté si stěžovali na velkou vzdálenost kanceláře. Nesnadná ovladatelnost při tolika těžkých úkolech, které vznikly při osídlování. Občané Českých Křídlovic věděli, že rozdělením získají lepší půdu."
Dne 8. ledna byla první schůze správní komise. Jejím předsedou byl Bohumil Paděra. Všichni členové komise složili slib předsedovi.
Hostinec "u Dubů" na č. 101 byl dne 1. dubna zrušen. Osídlenec Karel Duba se odstěhoval a měl snahu vzíti s sebou mnoho cenných věcí, v čemž mu zabránili četníci, kteří prohlédli vagon, kterým odjížděl.
Jemu podobný případ měl Moštěk, obchodník na č. 114, který odešel dne 1. října.
V létě započato s úpravou elektrického vedení ze mlýna Č. Křídlovic, které bylo na podzim dokončeno a zapojeno na ZME. Této práce se mimo firmy, která elektrizaci provedla, také zúčastnilo místní občanstvo dovozem sloupů a materiálu z nádraží a kopáním jam. Při rozžití nového světla uspořádána malá slavnost v hostinci "u Smetanů". Dělníci při elektrizaci zaměstnaní byli bezplatně stravováni u zemědělců.

Volně interpretováno:
Situace v Božicích, které byly v letech 1938 - 1945 sloučeny pod názvem Neuweidenbach a v květnu 1945 po skončení války a po příchodu nových osídlenců pojmenovány Božice, byla velmi složitá. Správa rozlehlé obce byla obtížná, prvního správního komisaře Ladislava Smrčka, rolníka z Kolonie, vystřídal po třech týdnech ve funkci komisař Alois Vybíral, jinak učitel obecné školy.
Jedním z důvodů rozdělení sloučené obce na dvě samostatné byly velké potíže se správou a příděly. Ilustrují to záznamy z pera Josefa Waase o konci roku 1945:
"Po odchodu Němců (14.8.1945) zůstaly některé domky neosídlené. K nim patřící pole zůstala po žních neobdělaná. Nikdo nevěděl, komu patří. Ještě v prosinci (1945) lidé kopali brambory. Setí ozim se tím také zpozdilo, neboť rolníci jen s obtížemi zjišťovali pozemky patřící k jejich usedlostem. Bylo zde také několik lidí, kteří mnoho obilí neposekli, ale sváželi je, odkud se jen dalo."
Vzdálenost kanceláře obecního úřadu (naproti klášteru), to byla jenom záminka a výmluva a to, že se rolníci z Křídlovic domnívali, že získají kvalitnější půdu (vyšší bonitu), je jenom spekulace. Ale asi pravdivá.

Konec 1. části.
                                                                                             (lan)Žádné komentáře:

Okomentovat