sobota 9. ledna 2016

Z čeho má vycházet moderní kronika Božic (dopl.10.1.)

Nejstarší božická mateřská škola (vlevo),
nejstarší božická škola (uprostřed nahoře)
Jestli si někdo myslí, že ví, jak to v Božicích bude vypadat - dejme tomu - za patnáct dvacet let, je na velkém omylu. Nejen fakt, že dosud nebyla nikdy v historii Božic zpracována nějaká strategická vize dalšího rozvoje a směřování obce, ale ani současnost nemá své zcela jasné cíle, vize a zadání. Ale abychom na nás nebyli moc přísní, je třeba říct, že takovou dlouhodobější vizi má v našem okolí málokdo.


Můžeme se ptát, čí je to chyba a proč se různé věci dělají tak, jak se dělají a nedělají se jinak. V konečném účtování je to však především proto, že neznámé pořádně vlastní minulost. Neznáme pořádně kořeny, z nichž naše současnost vyrůstá. Typický český (i moravský) odezdikezdismus pak přináší situace, s nimiž se musíme v každodenním životě vypořádávat a na jejich řešení pak navazovat.

Nepůjdu do žádných komplikovaných příkladů, spíš to bude ona pověstná nahodilost a ilustrativnost. Týká se školství, zdravotnictví a sociální sféry, hostinců, kulturních domů a služeb občanské vybavenosti, popř. spolkové činnosti. Určitě se vyhnu podnikání, jelikož jeho provázanost s politikou je tak velká, že veškeré deformace minulosti i současnosti padají v prvé řadě na vrub politiků a mně se v té nepřehledné džungli nechce v tomto seriálku brodit.

Většina občanů počítá dějiny Božic od roku 1945. Chyba. Dějiny Božic se počítají od roku 1225! Samozřejmě že už se dneska nepoměřujeme s tím, co tady bylo ve středověku, ale dobu nejnovější (i v návaznosti na novověk) musíme vnímat jako jeden celek, ať se nám to líbí nebo ne. A v kontextu tohoto vývoje by se měly předjímat i věci příští.

Tak třeba vývoj božického školství. Tam můžeme od poloviny 18. století pozorovat určitou koncepčnost, která byla jenom občasně narušená krátkodobými výchylkami. Už v důsledku paralelního vývoje obou částí obce a mírného dlouhodobého náskoku části České Křídlovice nás nepřekvapí fakt, že první škola vznikla v Českých Křídlovicích v roce 1751 (za Marie Terezie) jako farní škola. V roce 1824 byla postavena nová škola tam, kde ji známe všichni. V roce 1880 byly k ní přistavěny další dvě třídy a v roce 1938 byla provedena její generální oprava. Dosloužila v roce 1963. Kostel, škola, hospoda.To všechno bylo v Křídlovicích kdysi splněno a život v Křídlovicích pulsoval. První padla škola, před několika lety poslední živořící hospoda, opuštěná je fara ...
Pro Božice to byl trošku obtížnější úkol, který rovněž vidíme dodnes. Dlouho chodily božické děti do školy do Křídlovic. Kaple, dvě hospody a škola trošku z ruky. Nebylo totiž před 120 lety - stavěla se v letech 1890-1893 - jiné vhodnější místo. Jádro Božic bylo dlouho dole kolem kapličky, což už je pro dnešní Božice dávno zapomenutá minulost.
Střednímu školství odpovídal penzionát pro výchovu dívek Maria Hilf ("klášter"). Jeho umístění bylo z hlediska architektonického nejvýraznějším a nejpodařenějším počinem v historii Božic. Kdyby zde nestál, bylo by toto místo nejvhodnějším pro vybudování nové základní školy. Takto se hledalo jiné a ze dvou variant zvítězila naštěstí ta druhá. Díky tomu stojí nová škola tam, kde stojí, i když kdyby byla ještě o dalších deset dvacet metrů směrem na východ, vůbec nic by se nestalo. Postavená byla v letech 1961-1963 při výjezdu z Božic k nádraží a rekonstruována a modernizována v posledních 20 letech.  I stavba české menšinové školy v roce 1926 byla situována docela dobře. Pro české děti z Křídlovic, Božic, Kolonie, nádraží a Starého Karlova to bylo asi nejvhodnější místo.
Samostatnou kapitolou jsou božické školky (mateřské školy). Nejstarší mezi nimi je klášterní mateřská škola (opatrovna) v budově dnešního Danova Mini Marketu. Za okupace byla uzavřená, ale v roce 1946 (do roku 1950) zde byla znovu otevřená. Dne 1.5.1948 bylo otevřeno II. oddělení v budově nynější II. mateřské školy. Další mateřská škola byla otevřená na Kolonii v domě Leopolda Pavlíka (uzavřená byla 15.3.1939). Za okupace sloužila jako mateřská škola část budovy české menšinové školy a stejně tak tomu bylo od poloviny listopadu 1945. V roce 1951 se mateřská škola přestěhovala na Thavonovo (dnes Součkovo) a v roce 1966 až do dnešních dnů se nachází v budově bývalé základní školy. Díky nepříliš šťastnému umístění ve dvou okrajových částech obce tak máme i dnes v Božicích dvě mateřské školy. Je proto jenom vítané, že od nového školního roku 2016/2017 by všechny božické děti měly mít možnost navštěvovat MŠ v Božicích.

Na rozdíl od základního školství chyběla v oblasti božických mateřských škol jasná koncepce. Kdybychom totiž v Božicích kopírovali svůj vzor důsledně, tak to v tomto směru vypadalo úplně jinak. A já se ptám: Víte, kterou obec jsme se kdysi při plánech na stavbu nové školy snažili kopírovat? Která škola byla pro nás vzorem, jak by školní budova měla vypadat?

P.S. Do září 1945 v Božicích fungovaly pouze školy obecné, do měšťanky musely děti z Božic a Křídlovic jezdit do Znojma. Poprvé v historii Božic byla v obci zřízena měšťanská škola (dnešní 2. stupeň ZŠ 6.- 9.r.) koncem září 1945.
Jako dočasné prostory sloužily potřebám božického školství i další budovy a prostory. Měsíc fungovala v prostorách božických škol a od 19.10.1945 do 31.8.1954 v přízemí a 1. poschodí penzionátu - kláštera. Od 1.9.1954 až do 31.8.1963 pak byla umístěna do budovy bývalé obecné (národní) školy v Božicích (dnešní I. MŠ) a v letech 1958 - 1963 sloužily potřebám školy i budovy č. 43 (bývalé Hanušovo, dnes Dekarliovo) a č.48 (dnes Vlachynských), kde byly dílny a kabinety.
                       (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat