čtvrtek 4. dubna 2019

Parčík u bývalé české státní menšinové školy

Projekt parčíku u ZUŠ
Že patří budova dnešní ZUŠ k významným stavebním i kulturním božickým památkám, nepochybuje nikdo. Jako českou státní menšinovou školu ji nový československý stát nechal postavit po roce 1926, kdy bylo zahájeno budování české Kolonie u Hoja Dvora.


Jak šel čas, proměnilo se i vnímání této budovy mezi obyvatelstvem, budova zažila spíše ústup ze slávy. Tento pád byl zastaven až v 90. letech, kdy byla budova rekonstruována pro potřeby božické pobočky ZUŠ Znojmo.
Při budování kruhového objezdu bylo zřejmé, že se úpravy dočká i prostranství kolem památné lípy. Hrubé terénní práce byly provedeny již v jubilejním roce 2018. Škoda, přeškoda, že se úprava parčíku neuskutečnila v témže roce. Možná měl být tlak občanů, zvláště z božické Kolonky, větší. Nevím....
Jak se dovídáme z facebooku obce, byl zpracován projekt a s úpravou parčíku se začne záhy. Člověka dost překvapí, že se i zastupitelé obce dozvídají o této aktivitě až z facebooku. Potvrzuje to diskuzní příspěvek zastupitele ing. M.K. na facebooku obce Božice.

V úterý 9.2.2019 už práce začaly a vypadá to už nyní velmi nadějně....

                                          (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat