pátek 12. dubna 2019

Věcně: Vedle Pastelek žádná další bytovka nepatří

Vznikající parčík kolem lípy u staré školy
Program 4. zastupitelstva se skládal ze dvou částí. V té první části se projednávaly záležitosti ze zveřejněného programu, do té druhé části bylo vřazeno do bodu Různé téma diskuze k záměru na prodej parcely vedle Pastelek.


V obci se aktuálně pracuje na řadě akcí, mj. na kanalizační přípojce kina Marta, opravuje se garáž u staré pošty, rekonstruuje se vstup do kulturního domu, nový je vjezd ke hřišti, úpravou prochází parčík kolem lípy u staré školy, probíhá celková úprava hřiště s umělým povrchem, připravuje se nové osvětlení u rodinných domů za školou (postaveno zde bude 5 sloupů) a bylo vypsáno výběrové řízení na nový vstup do budovy základní školy (budovat by se měl během prázdnin).
Odvolán z funkce jednatele byl na vlastní žádost druhý jednatel Karel Psota a zrušena byla nefunkční dozorčí rada. K problematice spolufinancování sociálních služeb v ORP Znojmo se vrátím v samostatném článku podobně jako k diskuzi kolem záměru prodat část parcely vedle Pastelek soukromému investorovi, který zde chce postavit třípodlažní bytovku. Diskuzi na toto téma uzavřel doyen božické komunální politiky polistopadového období Ing. Zdeněk Čurda: Celou problematiku je třeba řádně prodiskutovat, projednat a nic neuspěchat!

                      (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat