čtvrtek 18. dubna 2019

Jsou Božice skutečně boží a v zájmu občanů?

Za našimi humny by někdo chtěl postavit
 třípodlažní bytovku ....
Kolem prodeje stavební parcely vedle Pastelek je více vzruchu a emocí, než je zdrávo. Určitě každý přemýšlí, kde je zakopán pes a kde se tento problém vzal. Musíme se proto vrátit k tvorbě nového územního plánu, který byl posléze schválen a s nímž se dneska operuje.Nový územní plán obec Božice nepochybně potřebovala ke svému dalšímu rozvoji, a to především stavebnímu. Jenže zrovna v bodu "stavby bytových domů" něco nehraje, a to od samého počátku. Byla tady naše důvěra ve vedení obce, že se vše dělá citlivě a v zájmu všech občanů. Dneska už o tom nejsem tak úplně přesvědčen a vím, že nejsem sám. Neodbytně se nám na mysl vkrádá slovo "účelovost". Tato účelovost je třeba zřejmá, když si pozorně přečteme bod nového ÚP zvaný "Plochy bydlení - bytové domy - Bd." Kromě hlavního využití na bydlení v bytových domech je zde uvedeno taky přípustné využití na veřejná prostranství, zeleň, dopravní a technickou infrastrukturu, garáže, odstavná a parkovací stání související s využitím plochy a dětská hřiště. Tak se ptám: Proč nedat přednost právě tomuto bodu???
Úplně zarážející je však bod "Nepřípustné využití - bydlení v rodinných domech"!!! A zdůvodnění tohoto kroku je úplně cimrmanovsky švejkovské: Bydlení v rodinných domech by prý "mohlo narušit pohodu bydlení zejména svým provozem, dopravou, hlukem, vibracemi, znečišťováním ovzduší, teplem, prachem či světlem". Tak mohutná třípodlažní bytovka je podle ÚP naprostý ideál a kdyby tam stály třeba dva rodinné domky vedle Kunových směrem k Pastelkám, tak ty by způsobily totální chaos a zemětřesení kolem žijícím občanům???!!!

Celý záměr na urychlený prodej vymezené parcely komerčnímu subjektu na výstavbu třípodlažní bytovky budí silné podezření, že zde něco není v pořádku. K řešení bytové krize v naší obci to zcela určitě nepřispěje, protože v Božicích žádná bytová krize není. Stavba této bytovky není ani zařazená do programu tzv. sociálního bydlení dostupné občanům obce s průměrnými příjmy. Má-li to být luxusní bydlení pro občany, můžeme se ptát, kolik z nich bude současných občanů Božic? To si netroufám odhadovat.

Vážně diskutovat se musí v případě záměru prodeje o ceně pozemku. Rozhodně se tento pozemek nesmí prodat za cenu dnes běžnou v Božicích. V potaz je třeba vzít cenu, za níž se takové pozemky ke komerčnímu využití prodávají ve srovnatelných obcích. Příkladem nám může být sousední obec Šanov, kde se 1m2 prodává za 1.400,- Kč.

No a velkou diskuzi je třeba vést nad výškou plánované třípodlažní bytovky. Postavit na jednom z nejvyšších bodů obce výškovou budovu není totéž, jako když ji postavíte třeba v zahradě I. MŠ. Lidem, kteří již bydlí v okolí, zničíte takovou stavbou soukromí, zhoršíte kvalitu jejich života i znehodnotíte jejich majetek. To už není žádná legrace, to je .....

Tak právě takhle se mělo uvažovat od samého počátku tohoto záměru. Je prostě od samého počátku postavený proti zájmům mnoha současných občanů Božic a účelový. Skoro to budí dojem, že už při přípravě nového územního plánu byla ruka tvůrců těchto plánů vedena konkrétním zájmem.... Kdo dokáže vyvrátit, že tomu tak nebylo?

Zastupitelé, kteří o tomto kroku budou možná jednou rozhodovat, musí pečlivě zvažovat všechna pro a proti. Jít proti zájmům svých spoluobčanů je na pováženou.
         (lan)
2 komentáře:

  1. V tom případě je nepřípustné i to že tam stojí tak zvany "pastelky" vždyť nová bytovka je stejně vysoká jak druhý bytovky. Děti tam mají určitě až moc místa na to aby si měly kde hrát.to už je jenom hraní na city některých spoluobčanů Ať se každý kdo tam jezdí po hraci ploše zamysli hlavně sám nad sebou jak je tam zničený trávník atd.toto je trochu napováženou

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. S pár věcí souhlasím.za školou je toho vícero špatně.teď ti co tam zničili trávník a dělají si pomalu co chtějí se budou ozývat.co je a není dobré. Vždyť taky kolik lidí tam bydlí v bytovce a budou se ohrazovat tím že bytovka tam nepatří.Trochu zcestný argumenty ne!?

      Vymazat