pátek 11. srpna 2017

Jak to bylo s Hitlerovými návštěvami na jižní Moravě. Byl Hitler v Božicích?


Německá armáda vjíždí 9.10.1938 do
Božic a Křídlovic (snímek u pomníku
u kostela)
Jediným vysokým představitelem nějakého režimu, který kdy navštívil Božice, byl v celé více než 800 let trvající historii Klement Gottwald. A to ještě inkognito, když v roce 1946 při návštěvě Znojemska ve funkci čs. premiéra zajel navštívit svého příbuzného na Kolonii p. Čeňka Školaře. Občas se však objevují spekulace, že při svým inspekčních cestách po zabraném pohraničí v říjnu 1938 navštívil Božice i německý vůdce Adolf Hitler.


Našel jsem ve znojemském okresním archivu ve vlastivědném sborníku Jižní Morava 2015 odbornou stať, který se zevrubně věnuje návštěvám Adolfa Hitlera v zabraném pohraničí především v oblasti Znojemska a Mikulovska.
Z ní jasně vyplývá, že Božice Adolf Hitler nikdy nenavštívil. Jeho návštěvy Znojma a Mikulova však byly spojeny i s průjezdy řadou menších míst dané oblasti. Božicím byl nejblíž, když se 27.10.1938 vracel vozidlem Mercedes-Benz z obhlídky řopíku v oblasti Pohořelic a vracel se do Mikulova po trase Pohořelice - Nová Ves - Drnholec - Dobré Pole - Březí - Mikulov. Takže cca v okruhu 20 km, protože krátce předtím 26.10.1938 byl ve Znojmě, kam přijel od Slavonic a po prohlídce Vranovské přehrady vjel znovu do Rakouska některým z přechodů v oblasti Zajordání  a přes přechod v Šatově dojel přes Chvalovice, Vrbovec, Oblekovice a Starý Šaldorf do Znojma. Vlakem potom odjel do Laa a.d. Th., kde přenocoval.

Rozhodnutí o připojení jihomoravského pohraničí k říši bylo provedeno na základě příkazu k vyklizení tzv. pátého pásma na demarkační linii dne 6.10.1938. Vše šlo potom ráz naráz!
Většina obcí znojemského okresu byla obsazena německou armádou umístěnou v již obsazeném Rakousku v sobotu 8.10.1938 nebo v neděli 9.10.1938. Existují i fotografie hajlujících občanů Božic a Křídlovic, kteří vítali německou armádu v neděli 9.10.1938 v 10:30 h, stejně jako fotografie vedoucích božických funkcionářů, kteří německé vojáky vítali před tehdejší božickou radnicí na hlavní božické návsi, což bylo před dnešním zdravotním střediskem. V Božicích a Křídlovicích zůstaly německé jednotky - 1. ODDÍL ARTILERIE-REGIMENT 102 celý týden (do 17.10.1938) v počtu 8 důstojníků, 23 poddůstojníků, 76 vojáků, 18 automobilů a 15 motocyklů.
Obsazené obce se staly součástí německé říše, župy Dolní Podunají (Gau Niederdonau) a landrátu Znojmo. Na jižní Moravě byly landráty pouze dva: Znojmo a Mikulov. Znojmo bylo důležitější, protože zde byla zřízen krajský soud a služebna gestapa.


Mezi německým obyvatelstvem v pohraničí však nebyli všichni stoupenci připojení oblasti k říši. Velmi zajímavý byl postup německé armády vůči členům a sympatizantům německé sociální demokracie, která byla silná především v obvodu soudního okresu Jaroslavice, tedy i v Božicích a Křídlovicích. Ve zprávě se píše, že po obsazení pohraničí německou armádou byli členové německé sociální demokracie vystaveni trvalé perzekuci v obcích Hrádek, Hrabětice, Božice, Slup a Dyjákovice. Čekalo je bití a ponižování organizované formacemi zfanatizovaných ordnerů. Centrem perzekuce byli především členové obecních zastupitelstev, často jim hrozila ztráta zaměstnání. Řadoví sociální demokraté byli nuceni vstupovat do NSDAP, aby odčinili svoje selhání a pomýlení, že nadšeně nepodporovali připojení pohraničí k říši. V překladu totiž Hitlerova strana nesla název Národně socialistická německá strana práce a tvářila se, že má blízko k národu a dělnictvu. Tak se mstili v roce 1938 Němci Němcům!
Budování místních skupin NSDAP podléhalo přísné kontrole a  např. byli odděleni řadoví členové strany, kteří do ní vstoupili až na jaře 1938 od veteránů sudetoněmeckého hnutí a představitelů iredenty (odtržení Sudet od ČSR). Už v prosinci 1938 byla síť místních skupin NSDAP dokončena. Mezi 32 skupinami byla i skupina NSDAP Neuweidenbach (Gross Grillowitz/Possitz). A už 25.10.1938 visely ve Znojmě plakáty  s výzvou k dobrovolnému vstupu do jednotek SS a SA. Hlásila se do nich především radikální německá mládež. K vedoucím představitelům sudetoněmeckých a posléze nacistických složek v Neuweidenbachu (sloučených Křídlovicích a Božicích) patřili Josef Kellner, vedoucí Sudetoněmecké strany v Božicích, Johann Breiner (Neuweidenbach-West - Křídlovice), po říjnu 1938 místní vedoucí NSDAP ve sloučené obci, Isidor Hofbauer (N-Ost - Božice) jako vedoucí představitel místních sedláků a Karl Grissinger (nar. 1929), vedoucí organizace Hitlerjugend v obci. Hitlerjugend sídlila ve zrušené bývalé české státní menšinové škole u sýpky. V roce 1945 15-ti letý Karl Grissinger narukoval a padl v barvách wehrmachtu při bojích o Brno. Zvláštní postavení pak měl řídící učitel Albin Kratschmann, který patřil společně s tehdejším starostou obce Karlem Hasenhündelem a místním velitelem NSDAP Josefem Kellnerem do trojice "vítačů" 9.10.1938 před božickou radnicí. Koncem června 1945 byl Kratschmann v Božicích zatčen Rudými gardami a převážen do věznice ve Znojmě. Někde u borotických sklepů byl zastřelen a zahrabán na neznámém místě (nejspíš na blízkém mrchovišti, což byl v roce 1945 častý způsob, jakým byla projevována odplata na německých vojácích a stoupencích nacismu a dáváno najevo opovržení). Vím to, protože podobným způsobem bylo naloženo 9.5.1945 se dvěma mladými vyčerpanými zběhy z wehrmachtu, kteří u nádraží Grešlové Mýto padli do rukou vojáků Rudé armády a ti je jako odplatu za smrt dědečka mé manželky rovněž zastřelili a zahrabali na mrchovišti.
                (lan)Vítání německé armády u božické radnice (dnes zdravodní
středisko, kdysi panský dům - sídlo správce jaroslavického
velkostatku)

Dnes od Baťášových nahoru k sýpce


                                                           


Žádné komentáře:

Okomentovat