čtvrtek 31. srpna 2017

V pondělí začne zase škola


Nová božická škola z roku 1963 po
stavebních úpravách
Až v pondělí 4.9.2017 začne nový školní rok. Vždycky, když první září padne na pátek, zahajuje se školní rok až v pondělí. Podle informací ředitelství božické školy bude školní rok zahájen v 7:30 h ve škole.


Školáci si mají s sebou vzít přezůvky a klíče od šatnových skříněk. To teda dříve nebývalo, podobně jako nebývala řada jiných věcí.
Když kdysi Marie Terezie nařídila povinnou školní docházku, byla hlavním problémem vhodná školní budova. V naší obci je nejstarší školní budova doložená k roku 1751 v Českých Křídlovicích. Bylo to ještě před tereziánskou školní reformou a jednalo se o farní školu, do níž nechodily všechny děti. Do třídy se vešlo maximálně 30 žáků, dále zde byl pokoj pro učitele a jedna malá místnost. Po vichřici v roce 1820 hrozilo sesutí doškové střechy a tak se učilo v bytě tehdejšího učitele. V roce 1824 byla v Křídlovicích postavena nová školní budova, v níž jsou dnes po celkové přestavbě nájemní byty, které už se chystají do vlastnictví nájemníků.

V roce 1893 byla dokončena stavba nové školní budovy v Božicích. Byla to nádherná stavební dominanta obce a nemůžeme se ani divit jejímu umístění. Tehdejší Božice byly "dole" a tato ulice přímo navazovala na nejstarší božickou ulici, které bychom dneska mohli říkat Prelátova nebo Maxe Mayera, jak dokládají i staré božické mapy. Budova byla skutečným architektonickým skvostem, jaký dneska v Božicích bohužel ani nemáme. Bohužel podruhé, cenné modernistické ozdoby na fasádě, štukové dekorace a taky výklenková kaplička u paty pravého rohu budovy vzaly za své při necitlivé poválečné stavební úpravě. Dnes má budova navíc i zateplení a není prakticky možná jakákoliv úprava k původnímu charakteru budovy. Koncem srpna 1954 byla do budovy přestěhována z kláštera osmiletá střední škola (2. stupeň ZŠ) a učilo se též a dnešním Dekarliovém (Hanušovo) a Vlachynských.

Pro české děti byla otevřena v roce 1921 česká státní menšinová škola v klášterní mateřské škole ( pozdější orlovně, sokolovně, průmyslové prodejně, minimarketu a teď zavřené). V roce 1927 pak byla pro české děti otevřená nová škola na křižovatce u sýpky (s nově vysazenou lípou, u níž se záhy bude budovat oddechový parčík). Bylo to tenkrát na jižním okraji obce, ale protože do ní chodily nejen děti z nově postavené božické Kolonie, ale i ze Starého Karlova, z božického nádraží a Údolí lásky a taky z Křídlovic, hledalo se kompromisní místo někde uprostřed pro všechny dostupné. Kdyby tomu tak nebylo, stála by tato školní budova jistojistě na Kolonii.

Nejnovější školní budova byla postavená v letech 1961 - 1963 v duchu doznívajícího socialistického realismu. Krach 3. pětiletky vedl k tomu, že budova byla stavebně ošizená, dokonce z projektu zmizelo pravé boční křídlo, jež mělo být podobné tomu levému s bytem pro školníka. Této budově naopak velmi prospěly stavební úpravy realizované v polovině 90. let 20. století spojené s instalací sedlové střechy a půdní vestavbou.

Současní školáci - s výjimkou prvňáků - se asi do školy tak netěší, jako se těšili jejich prarodiče, když šli do této školní budovy 1.9.1963 poprvé. Kdybych tenkrát žil v Božicích, taky bych se těšil, protože jsem šel také poprvé do školy. A jak mi řeklo hodně tehdejších školáků, všichni se do nové školy těšili. A ti, kteří se nedočkali a školní docházku ukončili k 30.6.1963, ti byli vesměs hodně zklamaní, že jim to nevyšlo.

Tak ať se i dnešní děti do školy těší a ať jim to co nejdéle vydrží.

A ještě prázdniny:
Podzimní: 26.-27.10.2017
Vánoční: 27.12.2017 - 2.1.2018 (velmi krátké)
Pololetní: 2.2.2018
Jarní v okrese Znojmo: 5.2. - 11.2.2018 (okres Třebíč: 26.2.-4.3.2018, Břeclav jako Znojmo, Brno-venkov jako Znojmo)
Velikonoční: 29. - 30.3.2018
Konec školního roku: 29.6.2018 
   (lan)

Škola v Českých Křídlovicích  z roku 1824

Škola v Božicích z roku 1893
Česká menšinová škola 1921 - 1927

Česká menšinová škola z roku 1927


Měšťanka a střední škola (2.stupeň) v klášteře (1945 - 1954).
Využíváno bylo přízemí a 1. p.


Na stavbě nové školy v roce 1962
Žádné komentáře:

Okomentovat