pátek 4. srpna 2017

Média: Babiš přestřelil záměrně

O tom, že Andrej Babiš dělá volební kampaň nejprofesionálněji v celém Česku, už není dneska pochyb. Mě moc nezajímá, ale musím mu přiznat, že otvírá některá témata,která dlouhodobě zajímají i mě. Tak tedy zase něco k obecní samosprávě.


Na stránkách Lidových novin probíhá už měsíc diskuze kolem tématu, které otevřel právě Andrej Babiš svým návrhem na zrušení obecních rad a dokonce i obecních zastupitelstev, s tím, že by veškeré pravomoci měl starosta/primátor, který by si vybral své (nevolené) spolupracovníky na svůj úřad. Je mi jasné, kam A. Babiš míří. Taky před rokem 1989 tady kromě úředníků fungoval taky úřad tajemníků, kteří měli mnohdy (prakticky všude) větší výkonné pravomoci než volení předsedové MNV. Začalo to po roce 1948 zřizováním funkcí tzv. újezdních tajemníků a končilo to v nedohlednu.
Samosprávu bychom si neměli nechat vzít, to je velký výdobytek polistopadového vývoje a návrat k tradici založené v revolučních letech 1848/1849 (tj. před téměř 170 lety). V tom je návrh Andreje Babiše velmi nebezpečný. Měli bychom však být schopní reagovat na změny ve fungování společnosti a zohlednit i praktické zkušenosti z uplynulých 25 let. A ty hovoří jasně: Menší sídla (z mého pohledu do 2 000 obyvatel) bohatě vystačí s funkční méně početnou volenou samosprávou a zcela nepochybně si vystačí i bez "mezičlánku", kterým je rada obce. V těchto obcích má ony zvýšené pravomoci starosta, který k dennímu chodu využívá potřebný úřednický aparát. Jeho počet je obec od obce různý. Někde stačí jedna externí účetní (samostatné obce do 100 obyvatel), jinde jsou třeba dvě až tři účetní, matrikářka, popř. další pracovníci. To už je věcí každé samosprávy, kolik lidí si zaměstná a zaplatí z obecního rozpočtu.
To, aby zastupitelé suplovali svou činností třeba chybějící spolky nebo povinně chodili na veřejné akce, to je přežitek minulosti. Takové veřejné aktivity by měly být pro každého občana, zvoleného zastupitele zvlášť, samozřejmostí.
Věřím, že příští rok naše zastupitelstvo projedná i tento důležitý bod, neboť každé staré zastupitelstvo určuje, kolik se bude volit členů nového zastupitelstva. Jsem přesvědčen, že pro Božice je naprosto dostačující počet zastupitelů jedenáct. V případě potřeby se dají zvolit dva místostarostové (uvolnění i neuvolnění), ti můžou být pro starostu dostatečnou podpůrnou silou.

                                                                                               (lan)
Žádné komentáře:

Okomentovat