čtvrtek 3. srpna 2017

Loučíme se s Miroslavem Rezkem


Miroslav Rezek v roce 2009 ve svém
bytě  v části bývalé staré pošty
V pátek 4.8.2017 se naposledy rozloučíme s panem Miroslavem Rezkem. Zemřel v požehnaném věku v Božicích, které se koncem padesátých let staly jeho druhým domovem a bude zde pohřben do rodinného hrobu.


V historii Božic zůstane zapsaný především jako vůdčí osobnost Občanského fóra z let 1989 - 1990. Byl lidsky svůj a ne každému jeho způsob jednání sedl. Na druhou stranu, jestli si někdo myslí, že je jednoduché věnovat se veřejné činnosti, veřejně někde vystoupit, něco organizovat, za něco zodpovídat, tak musí uznat, že to vůbec není jednoduché, navíc v takové přelomové době, jakou byly listopadové a následné události let 1989 a 1990. Potvrdit to můžou všichni, kteří s panem Rezkem Občanské fórum v Božicích zakládali v čele s budoucím starostou obce Ing. Zdeňkem Čurdou.
Osobně jsem s panem Rezkem pořídil v roce 2009 rozhovor k 20. výročí sametové revoluce. Tou dobou už žil sám a ve vzpomínkách se neustále vracel ke své zesnulé manželce a taky vzpomínal na dobu mládí v Jaroměřicích n. R., kde prožil válečná léta. Samozřejmě, že na události roku 1989 a následujícího vývoje vzpomínal taky.
Řada starších občanů možná využila jeho služeb při opravě svého motorového vozidla a stejně tak budou vzpomínat spolupracovníci a známí. Čest jeho památce.
                            (lan)V prosinci roku 2009 jsem s panem Miroslavem Rezkem vedl rozhovor Jak to bylo s OF v Božicích. Celý příspěvek najdete na "starém" blogu ProBožice - http://www.probozice.wz.cz/index.php?menu=121220093
Ze vzpomínek M. Rezka: Jak to bylo s OF v Božicích
Léta běží, vzpomínky blednou a tak i vzpomínání pana Miroslava Rezka (86 let) na události před 20 lety je tak trochu překryto jinými životními zážitky, včetně těch neradostných.
Přesto si ve svém vzpomínání vybavuje řadu osob a událostí tehdejšího dění počínaje událostmi po 17. listopadu 1989 přes červnové parlamentní volby 1990 až po listopadové volby komunální v roce 1990, kdy se po letech volilo opět do obnoveného samostatného samosprávného orgánu Božic.
Od samého počátku bylo velmi důležité, že nově vznikající občanská fóra, a to jak v obcích a městech, tak i profesní v továrnách, družstvech i ostatních institucích, byla ve své činnosti samostatná, ale aby byla též spojená s koordinačními centry v okresních městech. Na Znojemsku sehrálo důležitou roli Prohlášení Koordinačního výbor OF ve Znojmě, který byl zvolen ve sportovní hale u Sokolovny za velké účasti občanů dne osmého prosince 1989. Koordinátoři z obcí jezdili pravidelně do sídla KV OF ve Znojmě (to se postupně měnilo, naposledy sídlilo v „Bílém domě“), na porady i pro materiály, které rozšiřovali v místech svého působení. Podle informací pana Rezka byli koordinátory pro Božice pánové Miroslav Rezek a Zdeněk Jandásek. Cest autem do Znojma podnikli v té době nepočítaně a na cestu přes Masarykovo náměstí do prvního sídla KV OF nezapomene nikdy.
Nebylo to všechno tak jednoduché, jak se to dneska zdá. Představy občanů o tom, co dělat v nově nabývané svobodě, byly velmi rozmanité. „My jsme se scházeli a radili, co by bylo třeba v obci udělat co nejdříve,“ vzpomíná M. Rezek a dodává „já jsem nebyl moc pro administrativu. Co bylo třeba udělat, tak se řešilo.“
....
Dnešní vzpomínání pana Rezka bych zakončil jeho vzpomínkou na ty, kteří stáli u zrodu místního OF v prvních měsících činnosti. Jak říká pan Rezek, někdo přišel jenom párkrát, jiný se podílel na činnosti pravidelně, někdo se zapojil později. Proto je možné, že si na někoho taky nevzpomněl. Není to úmysl, rádi jména doplníme. Tak tedy aspoň někteří tehdejší aktéři jmenovitě: Miroslav Rezek, Zdeněk Jandásek, lékaři dr. Josef Leisser a dr. Josef Fila, Miroslav Bernat, Ing. Stanislav Hora či Zdeněk Hnízdil. V první fázi též Ing. Zdeněk Čurda (než si založil svou Zemědělskou stranu) či Mgr. Vladislav Procházka (který se po létech perzekucí mohl vrátit do školství), který byl členem ČSS (Československé strany socialistické), a taky učitelka Jana Kučerová. Aktivně se zapojil i pan Jaroslav Komínek, který v Božicích obnovil činnost Československé strany lidové. Souběžně vznikala občanská fóra v božických závodech, provozovnách a ve škole. OF upevňovalo svoji pozici zásluhou mnoha dosud bezpartijních občanů, „osmašedesátníků“ i komunistů v podnicích a institucích.Žádné komentáře:

Okomentovat