čtvrtek 6. července 2017

Božické ozvěny doby Husovy

Mnozí se ptají, kde byl Jan Žižka,
když upalovali Mistra Jana?
Dávali ve čtvrtek dopoledne na ČT 2 výborný dokument (z roku 2005) věnovaný době husitské a jejím význačným - symbolickým - osobnostem zvlášť. Průvodce pořadem moderátor Jan Kraus pojal svoji esej netradičně a mě přitom na mysli vyskočily dvě osobnosti, které jsou nějakým způsobem spojeny s Božicemi.


To společné mají obě dvě osobnosti dané tím,že se v Božicích (ani Křídlovicích) nenarodili. Jinak asi nic. Dokonce se ani nemohli potkat.
Ten první je spojen se jménem Jan Žižka. Jak pravil moderátor Jan Kraus, Žižka neměl vůbec jednoduchý život, vlastně neměl nikde stálý domov, nechal se najímat, aby přežil. To všechno ho donutilo k určitému životnímu stylu a taky - vzhledem k tomu, že byl celoživotním bojovníkem-válečníkem - i k vytvoření válečné taktiky postavené na využití terénu a přírody vůbec. A za svou pravdu bojoval se zbraní v ruce i proti velké přesile. Byl vlastně takový zakladatelem partyzánského způsobu boje! Dál už mluvit nemusím, doufám, že všichni víme, kterou osobnost novodobých božických dějin mám na mysli.

Druhá osobnost nemá zdánlivě s husitstvím nic společného. Ve výše zmíněném dokumentu však vystupovala, aby nám představila osobnost Mistra Jana Husa i Jana Žižky. Vizáž i dikce jsou nezaměnitelné, jedinečné - až na jednu výjimku. Tu výjimku najdeme taky u nás v Božicích. Taky se jedná o známou, nebojím se říci význačnou osobnost ve svém oboru a váženého člověka. Tak co, troufnete si tipnout, koho mám na mysli? Kterou celostátně známou osobnost a jejího božického "dvojníka"?

P.S.1 Tipy, které by se minuly hodně vedle, nebudu zveřejňovat.

P.S.2
Vizáž je vnější vzhled člověka, tj. jak člověk vypadá.
Dikce je soubor výrazových prostředků a způsob vyjadřování - modulace řeči jako artikulace, výslovnost, melodika hlasu, rychlost řeči, užívání pauz atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat