středa 26. června 2013

Pasování předškoláků v křídlovické školce (akt.)

Mrzelo mě, že jsem se nemohl osobně zúčastnit slavnostního ukončení školního roku ve II. MŠ v Českých Křídlovicích ve středu 26.6.2013. A navíc spojené s pasováním předškoláků. Díky vedoucí učitelce Janě Pavlíkové, její kolegyni paní učitelce Evě Louštilové a mé spolupracovnici Lídě však můžu vše podstatné o této krásné akci napsat a ukázat i vám. (lan)
„Až za kopcem slunce vstane,
ať nevleze za mráček!
Musí vidět, co se stane:
bude ze mne prvňáček!“
I když počasí bylo vrtkavé, letošní pasování předškoláků na školáky ve II. MŠ se vydařilo. Ze školky odchází 6 předškoláků. Všechny děti zazpívaly a řekly básničky, poté vystoupili jednotlivě předškoláci, ukázali hostům a své budoucí paní učitelce Vorlické, "co v nich je". 
Děti byly jednotlivě pasovány paní ředitelkou na „právoplatné členy obce školácké“ krásnou šavlí. Domů si odnesly šerpu, pamětní listy, ale hlavně krásné vzpomínky na rozloučení s naší MŠ. Dostali i hezké dárky na cestu do školy. 
Na své děti se přišli podívat maminky, tátové, babičky, tety. Po krásném vystoupení, jsme se všichni vrhli na občerstvení, které nachystaly maminky. Stoly se doslova prohýbaly dobrotami. Venku všem jeden hodný tatínek griloval klobásky a párky. 

PS: Velký dík za tuto krásnou tradici patří paním učitelkám. Bez jejich snahy a ochoty věnovat tolik času dětem, i když to s nimi není leckdy jednoduché, by nebylo na co vzpomínat .....
          Lída


Žádné komentáře:

Okomentovat