sobota 15. června 2013

V sobotu do Práč! Padnem, nebo se zvednem?

Já vím, že správně má být do Práčí, ale nějak se mi chce napsat do Práč ... Předposlední zápas letošního ročníku, může být naší labutí písní. Na druhou stranu se říká, že naděje umírá poslední.
Práčáci se rvou s Jezeřany o vítězství v letošním ročníku. Jezeřany by si zasloužily okres vyhrát. Těch pár let, co se motám kolem božického fotbalu, je spojeno i s Jezeřanskými. Už jsem to tady párkrát psal, že boje mezi námi o postup z trojky do okresu, patří k tomu - aspoň pro mě - nezapomenutelnému, co si navždy spojím se slovem nezapomenutelný fotbal. Takže Jezeřany-Maršovice šup do I. B tř. Patříte tam a zasloužíte si to zkusit.
Práče mají slavnou minulost, dokonce ve spojení se Znojmem i hodně vysoko postavenou. Dnes jim to sluší v okrese. Mají na to, aby hráli na špici, ale nevidím jediný důvod, proč by se měli trápit znova v I. B tř. Navíc "naše" skupina s týmy s okresu Brno-venkov a Znojmo je jasně "probrněnská" a mužstva ze Znojemska tam trpí. I nepřízní rozhodčích. Aspoň jsem to tak slyšel. A taky to máme ze Znojemska na Brněnsko občas daleko. Takže myslím, že je Práčím doopravdy v okresním přeboru Znojemska dobře a bude jim tam dobře i příští rok.
Co bude s námi, je ve hvězdách. Na jednu stranu jsme byli nuceni odehrát většinu zápasů v sestavách "na poslední chvíli". Oslabil nás zimní odchod gólmana Slámy, zranění Jary a hlavně neúčast několika velmi kvalitních hráčů, kteří by byli oporami týmu. Když já si vzpomenu na zadáka typu Dejva, tak se dere slza do oka. Takový hráč - a nehraje! Zbytečné ale brečet nad rozlitým mlékem. Máme to ještě zčásti na svých kopačkách. Taky dost záleží na osudu Miroslavi v I. A tř. a Únanovu v I. B tř. Měli bychom dohrát soutěž se ctí a naplno. Božice už jsou takové! Takové nevypočitatelné a nevyzpytatelné. Všichni, kteří mají božický fotbal rádi a záleží jim na něm, tak by měli v sobotu do Práčí a příští neděli do Oblekovic jet a podat maximální výkon. Bez ohledu na osud.
P.S. Jen vzpomeňte na povídku Šimka a Grossmanna: "... A osud k nám byl milostiv. K prvnímu září přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího - a to i mezi učiteli - pod přezdívkou Nikotin. ..."

Tento víkend jsou na programu následující zápasy:
Muži - OP:
Práče „A“ Božice SO 15.06. 16:30Gáfrik, Svoboda, Laštůvka

Dorost:
Višňové  Božice SO 15.06. 16:30 Jenerál

  Žáci:
Štítary Božice NE 16.06. 14:30 Richter

V Hostan OP se hrají ještě další existenční zápasy:
Miroslav „B“ Olbramovice „A“
NE 16.06. 16:30, Stuchlík, Balík, Koudela

Oleksovice Bohutice
NE 16.06. 16:30,  Bartoš, Fousek R., Zemánek

Dobšice „B“ Mor. Krumlov „B“
PÁ 14.06. 18:00, Šťáva SD1, Svoboda SD1, Peňás M.
                                

8 komentářů:

 1. Je dost možný, že za Miroslav B nastoupil proti Božicím jeden hráč, dorostenec neoprávněně. Bohužel už je těď na případná opatření asi pozdě.

  OdpovědětVymazat
 2. Je prosím ten problém v těchto paragrafech soutěžního řádu?
  článek 17
  Působení hráčů v družstvech
  1. Hráči uvedení na soupisce mohou nastupovat v soutěžních utkáních za družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutěži mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání vždy nejvýše dva hráči ze soupisek družstev startujících ve vyšší soutěži. Toto ustanovení platí ve všech třídách soutěží. Rozpis soutěže stanoví režim nastupování hráčů uvedených v seznamech podle čl. 16 odst. 5 za různá družstva téže třídy soutěže. Neoprávněné nastoupení hráče v nižší soutěži (třetí hráč) a porušení ustanovení rozpisu soutěže v záležitosti režimu nastupování hráčů uvedených v seznamech podle čl. 16 odst. 5 bude postiženo disciplinárně i herními důsledky.
  2. Hráči uvedení na soupiskách mohou nastupovat v soutěžních utkáních za družstva ve vyšších soutěžích.
  3. Hráči klubu, neuvedení na žádné soupisce, mohou nastupovat za všechna družstva klubu v příslušné věkové kategorii.
  4. Rozpisy soutěží mohou stanovit, že hráč uvedený na soupisce musí nastoupit v určitém počtu utkání, případně určitou dobu v jednom utkání, či stanovit pro využití hráčů uvedených na soupisce další podmínky.
  článek 18
  Porušení ustanovení o soupisce
  Zneužití soupisky, její falšování, nenastupování hráčů ze soupisky podle předpisu a uvádění nepravdivých údajů bude podle charakteru a intenzity poklesku postihováno pořádkovými pokutami a disciplinárními tresty.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No možná se měla udělat kontrola registaček a hráčů, jestli třeba na něčí registrčku nehrál někdo jinej, o to jde. A proto už je asi pozdě.

   Vymazat
 3. Nebo je problém v tomto paragrafu?
  8. Jestliže hráč nastoupil k utkání neoprávněně, a to:
  a) nastoupil-li na cizí registrační průkaz nebo
  b) nastoupil-li na neplatný registrační průkaz. Neplatný je ten registrační průkaz, který nebyl vydán registračním úsekem FA ČR nebo který registrační úsek prohlásil z důvodů uvedených v řádech a předpisech za neplatný anebo uplynula-li doba jeho platnosti (hostování) nebo
  c) nastoupil-li v době, kdy mu běží trest zastavení závodní činnosti nebo pokud byl vyloučen ze hry a jeho vyloučení bylo uvedeno v zápisu, ale disciplinární komise o trestu ještě nerozhodla anebo pokud se v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu kapitánem dopustil provinění, které rozhodčí zapsal do zápisu a kapitán podepsal a o jeho poklesku disciplinární komise ještě nerozhodla nebo
  d) jestliže nastoupil k utkání v době, kdy družstvo mělo již vystřídán plný povolený počet hráčů, který připouštějí pravidla fotbalu a soutěžní řád nebo
  e) nastoupil-li hráč ze soupisky družstva vyšší soutěže za družstvo nižší soutěže nebo jiné družstvo, pokud takový start není soutěžním řádem povolen nebo
  f) nastoupil-li hráč v nižší věkové kategorii nebo
  g) odmítl-li podrobit se kontrole totožnosti nebo jestliže se jí vyhnul (např. čl. 35 odst. 2) nebo
  h) jestliže nastoupil a je zároveň platně registrován v jiném fotbalovém klubu FA ČR, či v zahraničním fotbalovém svazu nebo
  i) jestliže nastoupil k utkání jako hráč čtvrtý cizinec, pokud nejsou pro počet nastoupení cizinců stanoveny jiné podmínky nebo
  j) jestliže za družstvo klubu nastoupil hráč, který ve smyslu čl. 6 odst. 3 přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty může nastoupit pouze za amatérské družstvo.
  k) v případě startu jednotlivce za B nebo C družstvo nového klubu v soutěžích, ve kterých startuje družstvo mateřského klubu hráče s povolením střídavého startu
  l) nastoupil-li na základě uvedení neplatného nebo cizího identifikačního kódu (ID)
  m) v případě porušení čl. II Směrnice upravující střídavý start talentovaných hráčů

  OdpovědětVymazat
 4. Do třetice:
  článek 59
  1. Za start hráče v utkání se považuje skutečnost, že hráč je uveden v sestavě družstva v zápisu o utkání. Sestava je v tomto smyslu platná, je-li stvrzena podpisem kapitána družstva (u mládeže též vedoucího družstva).
  2. Za nastoupení k utkání se naproti tomu považuje to, že hráč byl nasazen do hry předtím, než rozhodčí utkání ukončil.
  článek 60
  1. Řídící orgán soutěže (čl. 4 odst. 3) může změnit již schválený výsledek utkání na kontumační výsledek, pokud se dodatečně zjistí, že v souvislosti s utkáním došlo k porušení řádů a předpisů, které takové rozhodnutí řídícího orgánu soutěže odůvodňují. Porušení řádů a předpisů projedná v disciplinárním řízení disciplinární komise. Rozhodnutí musí řídicí orgán soutěže učinit nejpozději do rozlosování nového soutěžního ročníku.
  2. Proti rozhodnutí řídícího orgánu soutěže je přípustné odvolání. Rozhodnutí odvolacího orgánu nesmí mít za následek změnu účastníka v již rozehrané soutěži.
  článek 61
  1. Všechna porušení soutěžního řádu, rozpisů soutěží, ostatních řádů a předpisů FA ČR projednávají řídící orgány soutěží (STK) a podle charakteru a intenzity jejich porušení činí příslušná rozhodnutí spadající do jejich působnosti nebo je postupují komisi disciplinární, rozhodčích atd.

  OdpovědětVymazat
 5. Děkujeme za informace. možná nám chce někdo něco těmito články naznačit. Zkusíme to prověřit. Karel Kučera

  OdpovědětVymazat
 6. Do reportáže ze zápasu Božice - Miroslav B jsem doplnil sestavu Miroslavi. Jestli tedy víte něco ..., tak dejte vědět na 724 905 975. (lan)

  OdpovědětVymazat
 7. kontrolu jste měli udělat, černoch tam byl

  OdpovědětVymazat